Scroll down

Foto: Jelle Vermeersch

Onze Man

Reportages met de allure van een kortverhaal omdat de schrijver niet enkel afstandelijk observeert maar deelneemt in de biotoop die hij beschrijft. De ‘Onze Man’ reportages zijn een mix van ontroering, humor en scherpe observaties.